CENNIK

Termin dokonania opłaty
Wysokość opłaty
   
do wyczerpania miejsc 260 zł
   
17.07.2020

Konferencja logopedyczno-ortodontyczna 
Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania

w formule zdalnej

 Wpłat należy dokonywać po zarejestrowaniu się na konferencje – REJESTRACJA – na konto 
Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE podane w formularzy rejestracyjnym.

MNiSW 1