NAJBLIŻSZE WYDARZENIE

 Serdecznie zapraszamy na Konferencję Logopedyczno-Ortodontyczną 
Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania
która odbędzie się 17 lipca 2020 roku
w formule zdalnej

Jest to, w obecnej sytuacji, najbezpieczniejsza forma uzupełniania wiedzy, zapewniająca komfort uczestnictwa – przekaz audio i wideo oraz możliwość zadawania pytań ekspertom.
 
Miło nam także poinformować, że konferencja uzyskała wsparcie finansowe MNiSW, co pozwala na utrzymanie opłaty w niskiej kwocie 260 zł do wyczerpania miejsc.
 
Głównym celem konferencyjnego spotkania jest uzgodnienie planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia niedostatków w postępowaniu logopedycznym
oraz ortodontycznym u osób ze współwystępującymi wadami wymowy i zgryzu.
 
Potrzeba uzgodnienia spójności postępowania w (równoległych, pozornie odrębnych, a de facto komplementarnych) działaniach ortodontów i logopedów wynika bezpośrednio z wielofunkcyjności narządów, które tworząc anatomiczną podstawę kilku układów funkcjonalnych (oddychania, odżywiania, mówienia), wyznaczają zarazem obszar zainteresowań (w badaniach, w praktyce) jednych i drugich specjalistów.
 
Głęboko wierzymy, że spotkanie zaowocuje nowym spojrzeniem jego uczestników na pomoc osobom z wadami wymowy, wadami zgryzu i zaburzeniami czynności biologicznych.
 
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska dr prof. UŚ Katarzyna Sujkowska-Sobisz
dr Barbara Sambor mgr Anna Płonka

MNiSW 1