WARTO ZOBACZYĆ

atrakcje1Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Adres:
plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
www.nospr.org.pl

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pełni rolę ambasadora kulturalnego reprezentującego kraj na międzynarodowej scenie artystycznej (m.in. koncerty w Brukseli – Europalia 2001 – Polska, Wiedniu – otwarcie Roku Polskiego w Austrii, Madrycie – koncert galowy Roku Polskiego w Hiszpanii, Rzymie – obchody 70. rocznicy urodzin H.M. Góreckiego, Kijowie – inauguracja Roku Polskiego na Ukrainie, Paryżu – koncert galowy Roku Polskiego we Francji Nowa Polska, Londynie – inauguracja Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii POLSKA! YEAR).


 Hala Widowiskowo-Sportowa Spodekatrakcje2

Adres:
al. Korfantego 35, Katowice
www.spodek.eu

Hala ta jest zarządzana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach i należy do miasta Katowice. Hala została wybudowana pod nazwą Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach, pod którą jest znana w literaturze architektonicznej i pod którą działała do 1997. Jest to jeden z pierwszych w skali światowej obiektów z dachem zrealizowanych w koncepcji tensegrity. Ze względu na rozmiary i warunki techniczne w hali organizowane są największe imprezy kulturalne, sportowe i muzyczne.


atrakcje3 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Adres:
ul. Olimpijska, Katowice
www.icc-katowice.eu
www.convention.katowice.eu

Centrum zostało wybudowane w latach 2011-2015. Należy do Strefy Kultury, nowej części Katowic, poświęconej kulturze, zlokalizowanej na dawnych terenach przemysłowych. Ma bezpośrednie połączenie ze Spodkiem.


Muzeum Śląskieatrakcje4

Adres:
ul. Dobrowolskiego 1, Katowice
www.muzeumslaskie.pl

Nowy kompleks budynków Muzeum Śląskiego, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice, wraz z innymi powstającymi tutaj instytucjami tworzy Strefę Kultury – nowe centrum życia kulturalnego miasta.
Nowoczesna konstrukcja zaprojektowana przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu, zakłada maksymalne wykorzystanie przestrzeni znajdującej się pod powierzchnią ziemi, a tym samym niewielką ingerencję w poprzemysłowy krajobraz.


atrakcje5Nikiszowiec

Lokalizacja:
katowickie osiedle – część dzielnicy Janów-Nikiszowiec
www.nikiszowiec.pl

Nikiszowiec powstawał w latach 1908-1919, kiedy brakowało już miejsca dla robotników w Giszowcu. Projektantami kolonii byli Emil i Georg Zillmannowie. Zaproponowali trzykondygnacyjne ceglane bloki z wewnętrznymi dziedzińcami, na których mieszkańcy mieli do dyspozycji chlewiki, komórki i piece do wypieku chleba. Zachwyt wzbudza kościół św. Anny. Centrum osiedla stanowi rynek, przy którym stoi m.in. gmach dawnej gospody z charakterystyczną mozaiką przedstawiającą róże na fasadzie. W zabytkowym budynku ulokował się Dział Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic.


Park Śląskiatrakcje6

Adres:
Aleja Różana 2
41-501 Chorzów, Polska
www.parkslaski.pl

PARK ŚLĄSKI to unikatowa „oaza zieleni” zlokalizowana w Chorzowie, pośrodku kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju. Od ponad 60 lat służy spacerowiczom, turystom, uczestnikom imprez masowych a także zwolennikom wzmacniania zdrowia i sportowej kondycji na łonie przyrody poprzez marsz, bieg lub jazdę na rowerze bądź rolkach.

Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski zajmuje aż 620 hektarów, z czego 250 ha to tereny leśne a 100 ha pielęgnowane stale powierzchnie parkowe. Stawy, sadzawki, strumyki, rozliczne gatunki drzew i krzewów oraz rozległe łąki stanowią w chorzowskim parku przyjazną ostoję dla dzikiej fauny , która żyje tu w nietypowym sąsiedztwie z mieszkańcami Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Teren Parku Śląskiego to także niecodzienne nagromadzenie oraz urozmaicenie turystycznych i rozrywkowych atrakcji. Wizyta w Planetarium Śląskim w połączeniu z odwiedzinami legendarnego, a ostatnio modernizowanego Stadionu Śląskiego, można przeżyć jako niecodzienną podróż pomiędzy niebem a ziemią. Z kolei Śląskie Wesołe Miasteczko to wspaniała zabawa z pogranicza rozrywki oraz nauki.


atrakcje7Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Adres:
ul. Sokolska 2,
40-084 Katowice
www.filharmonia-slaska.eu

Filharmonia Śląska, której pierwszy koncert odbył się 26 maja 1945, od pierwszych dni istnienia działa bardzo intensywnie na rzecz upowszechnienia muzyki, organizując wiele koncertów także poza swą siedzibą. Sala przy ulicy Sokolskiej jest od dziesięcioleci jedną z najważniejszych przestrzeni życia kulturalnego na Śląsku.


Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicachatrakcje8

Adres:
ul. Rynek 10
40-003 Katowice
www.teatrslaski.art.pl

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego jest największą sceną dramatyczną Górnego Śląska. Prezentuje się w nim dorobek polskiej i światowej dramaturgii.


 1Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach

Adres:
ul. Plebiscytowa 49a
40-041 Katowice
www.katedra.katowice.opoka.org.pl

Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach jest największą katedrą w Polsce. 20 czerwca 1983 roku modlił się w niej Ojciec Święty Jan Paweł II. To tu dokonano otwarcia i zakończenia Pierwszego Synodu Diecezji Katowickiej, konsekrowano biskupów diecezjalnych i pomocniczych, wyświęcono kilkuset kapłanów. Co roku w Archikatedrze, podczas Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego, Arcybiskup wręcza nagrodę Lux Ex Silesia wybitnym Ślązakom. Prócz tego bardzo często odbywają się w niej koncerty organowe i symfoniczne.


2Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Adres:
ul. 3 Maja 19
41-800 Zabrze

www.muzeumgornictwa.pl

Muzeum Górnictwa Węglowego jest obecnie największą i najważniejszą instytucją turystyczno-kulturalną w Zabrzu. Od 2 kwietnia 2013 roku Muzeum stanowi jeden podmiot, powstały po połączeniu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” i dotychczasowego Muzeum Górnictwa Węglowego. W skład nowej instytucji wszedł także kompleks Sztolnia Królowa Luiza. Oferta turystyczna i muzealna zorientowaną jest przede wszystkim na odkrywanie górniczego dziedzictwa regionu. Muzeum prowadzi także działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, organizując koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy plenerowe i uroczystości związane z górnictwem.


3Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”

Adres:
ul. 3 Maja 93
41-800 Zabrze

http://www.kopalniaguido.pl

Guido to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym.  W kopalni można obejrzeć m.in. warstwową budowę geologiczną skał z objawami tektoniki.


4Sztolnia Czarnego Pstrąga

Adres:
ul. Jana Śniadeckiego 1
42-600 Tarnowskie Góry

www.kopalniasrebra.pl

Sztolnię Czarnego Pstrąga można zwiedzać od 1957 roku. Jest ona jedną z atrakcji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Sztolnia i podziemia Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych od 2004 roku znajdują się na prezydenckiej liście Pomników Historii. Trasa turystyczna znajduje się pomiędzy szybami Ewa i Sylwester. Podczas wycieczki, która odbywa się łodziami, można obserwować niewielkie, tworzące się współcześnie stalaktyty  i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej.


5Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Adres:
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna

www.zamek-pszczyna.pl

Zamek w Pszczynie to dawna rezydencja magnacka, z XI lub XII wieku. W przeciwieństwie do wielu innych zamków i pałaców na Śląsku, zniszczonych na skutek działań II wojny światowej i bezpośrednio po niej, w Zamku w Pszczynie zachowało się oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce.


6Zamek Piastowski w Gliwicach

Adres:
ul. Pod Murami 2
44-100 Gliwice
www.muzeum.gliwice.pl/zamek-piastowski

Zamek Piastowski jest jednym z najstarszych obiektów w Gliwicach. Gotycką budowlę sięgającą początkami XIV wieku łączy się z powstaniem w mieście murów obronnych. Obecny kształt obiekt zyskał w wyniku przebudowy w XVI wieku, dokonanej przez ówczesnego dzierżawcę miasta Fryderyka Cetrycza. W ciągu następnych stuleci budowla spełniała różne funkcje. Była arsenałem, więzieniem, a nawet folwarkiem. Do końca II wojny światowej znana jako „Dwór Cetrycza” (Zettritzhof). Po 1945 roku zaczęto używać nazwy „zameczek”, a w 1983 roku „Zamek Piastowski”.


7Tyskie Browarium

Adres:
ul. Katowicka 9
43-100 Tychy

www.tyskiebrowarium.pl

Tyskie Browary Książęce to miejsce, w którym piwo warzy się od czterystu lat. W znajdującym się na jego terenie odnowionym budynku kościoła ewangelickiego z 1902 roku, „Tyskim Muzeum Piwowarstwa”, zgromadzono eksponaty dotyczące tradycji  i historii Tyskich Browarów Książęcych oraz kolekcje fotografii, kufli, beczek, butelek  i wiele innych eksponatów związanych z piwem. Ponadto od czerwca 2005 roku muzeum realizuje letnie akcje nocnego zwiedzania browaru pod hasłem „Zobacz Browar Nocą”.  To spektakle z udziałem aktorów amatorów wcielających się w historyczne postacie z historii tyskiego browaru.


8Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

Adres:
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim    

http://auschwitz.org/

Obóz koncentracyjny Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich ośrodków Zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Opiekę nad reliktami poobozowymi sprawuje Muzeum utworzone w 1947 r. Dzisiejsze Miejsce Pamięci to m.in. zbiory, archiwa oraz ośrodek naukowy, konserwatorski i wydawniczy.