KALENDARZ

1 lutego- 15 marca 2017 roku

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego w konferencji.

2  kwietnia 2017 roku

Rozesłanie przez  komitet programowo-organizacyjny  informacji o przyjęciu/nieprzyjęciu referatu/posteru/warsztatu.

23  kwietnia 2017 roku

Upublicznienie roboczego programu konferencji.

24 kwietnia – 15 września 2017 roku (lub do wyczerpania miejsc)

Zgłaszanie uczestnictwa w charakterze słuchacza.

24 kwietnia – 30 czerwca 2017 roku

Wczesna wpłata (dotyczy wszystkich uczestników konferencji – prelegentów, autorów posterów i warsztatów oraz słuchaczy – szczegółowy koszt uczestniczenia w wydarzeniu w tabeli niżej).

1 lipca – 31 sierpnia 2017 roku

Późna wpłata (dotyczy wszystkich uczestników konferencji – prelegentów, autorów posterów i warsztatów oraz słuchaczy – szczegółowy koszt uczestniczenia w wydarzeniu w tabeli niżej).

1 września– 16 września 2017 roku

Finalne wpłaty wrześniowe.

16 września– 17 września 2017 roku

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w Teorii i Praktyce

do 15 listopada 2017 roku

Przesyłanie artykułów do wieloautorskiej monografii pokonferencyjnej