KOMITETY

   KOMITET NAUKOWY     

prof. Eliana Danilavichiutie, the Head of Speech-Language Pathology Department of Institute of Special Pedagogy of National Academy of educational sciences of Ukraine 

prof. Yulia Filatova, Speech & Language Pathology Dept. Moscow State Pedagogical University, Russian Federation

prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias, UMCS Lublin

prof. Henriette W. Langdon, Communicative Disorders and Sciences Connie L. Lurie College of Education San José State University, US

prof. zw. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski

prof. zw. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Bronisław Rocławski,  emerytowany profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr hab. prof. UMCS Urszula Mirecka, UMCS Lublin

dr hab. prof. Usz Barbara Ostapiuk, Uniwersytet Szczeciński

prof. UG dr hab. Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański

prof. UP dr hab. Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. UŚ dr hab. Magalena Pastuch, Uniwersytet Śląski

prof. UM dr hab. Joanna Rosińczuk-Tonderys

prof. UŚ dr hab. Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski

prof. UMCS dr hab. Tomasz Woźniak, UMCS Lublin

dr hab. Aneta Domagała, UMCS Lublin

dr hab. Lilianna Konopska, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Aneta Lorenc, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Irena Polewczyk, Uniwersytet Śląski

     

KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNY

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

dr Joanna Trzaskalik
, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie

dr Joanna Przyklenk
,Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

dr Beata Duda, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

mgr Iwona Bijak, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Lilianna Cader, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Aurelia Malicka, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

mgr Julia Pyttel, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Barbara Sambor, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

 

IGNATIANUM

PTLSM CEBI