PROGRAM

Program Konferencji Logopedyczno-Ortodontycznej
Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania.

17 lipca 2020 roku
formuła online

9.00-9.10

 Uroczyste otwarcie konferencji

9.10-9.50

prof. zw. dr hab. n. med. Beata Kawala
(Krajowy Konsultant w dziedzinie ortodoncji)

Współpraca ortodontyczno-logopedyczna w różnych okresach rozwoju osobniczego.

9.50-10.30

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Paradygmat współpracy logopedy i ortodonty – projekt.

10.30-11.10

dr hab. em. prof. US Barbara Ostapiuk
(Uniwersytet Szczeciński)

O źródłach niezgodności w ocenie swobody ruchów języka u osób z ankyloglosją.

11.10 – 11.40

Dyskusja

11.40-12.10

Przerwa

12.10-12.50

dr hab. prof. US Lilianna Konopska
(Uniwersytet Szczeciński)

Wymowa osób z wadą zgryzu i standard postępowania logopedycznego w przypadku pacjentów leczonych ortodontycznie.

12.50-13.25

dr n. med. Małgorzata Gwóźdź-Jezierska

Zaburzenia drożności nosa u dzieci jako problem interdyscyplinarny.

13.25-14.00

dr Barbara Sambor
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Wadliwe typy połykania. Próba analizy i klasyfikacji.

14.00- 15.00

Panel dyskusyjny pt. Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania.

W panelu uczestniczą: prof. zw. dr hab. n. med. Beata Kawala, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab. em. prof. US Barbara Ostapiuk, dr hab. prof. US Liliana Konopska, dr hab. prof. UŚ Irena Polewczyk, dr Barbara Sambor, dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska, dr Izabela Malicka, dr n. med. Małgorzata Gwóźdź-Jezierska, lek stom. Jolanta Jarka

15.00-15.30

 Przerwa

 15.30-16.00

dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska

Deformacje twarzy i zgryzu pacjentów ortodontycznych o różnej etiologii.

16.00-16.30

lek. stom. Jolanta Jarka

Rodzaje wad zgryzu w różnych grupach wiekowych w powiązaniu z czynnikami etiologicznymi.

 16.30-17.00

dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Fizjoterapia stomatognatyczna – praca z pacjentem z wadą zgryzu.

17.00-17.30 

dr Izabela Malicka

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami oddychania.

17.30-18.00

 Dyskusja

MNiSW 1