SPONSORZY/WYSTAWCY

LOGOTYP HARMONIA FULL
Sponsorem  Głównym  Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”. Edycja II jest Grupa Wydawnicza Harmonia.