Szanowni Państwo,

chociaż logopedia jest dyscypliną młodą, to rozwija się bardzo szybko. Na naszych oczach zmienia się teoria naukowa i działalność praktyczna dotycząca zaburzeń mowy. Tak wiele udało się zrobić, tak wiele jest ciągle do zrobienia. Zapraszając na seminaria i konferencje naukowe – ogólnopolskie i międzynarodowe pragniemy przybliżać logopedom, psychologom, pedagogom i lekarzom najnowszą teorię i praktykę logopedyczną, a także prezentować osiągnięcia innych dyscyplin – językoznawstwa, medycyny, psychologii, których rozwój pozwala także na lepszą diagnozę i terapię. Głęboko wierzymy, że spotkanie różnych dyscyplin i różnych metodologii może być rozwijające i budować nową przestrzeń pomocy osobom z zaburzeniami mowy.

podpisdr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
Instytut Języka Polskiego
Uniwersytet Śląski