KOMITETY

RADA NAUKOWA KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Stanisław Grabias

prof. dr hab. Mirosław Michalik

dr hab. em. prof. US Barbara Ostapiuk

dr hab. prof. UMCS  Jolanta Panasiuk

dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

dr hab. prof. UŚ Irena Polewczyk

dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. em. prof. US Barbara Ostapiuk
Uniwersytet Szczeciński

dr prof. UŚ Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

dr Barbara Sambor
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

dr Kamila Kuros-Kowalska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Anna Płonka
Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Chorzowie

MNiSW 1