OPŁATA KONFERENCYJNA

  Konferencja logopedyczna
16-17 września 2017 roku
Uroczysta kolacja
16 września 2017 roku
Wczesna wpłata 24.04.2017-30.06.2017 r. 350 zł 95 zł
Wczesna wpłata (studenci I i II stopnia oraz doktoranci) 24.04.2017-30.06.2017 r.
290 zł 95 zł
Późna wpłata 1.07.2017 – 31.08.2017 r 390 zł 95 zł
Późna wpłata (studenci I i II stopnia oraz doktoranci) 1.07.2017 – 31.08.2017 r 350 zł 95 zł
Wpłaty po 31.08.2017 r. 450 zł 95 zł

 Opłatę konferencyjna należy wnosić na konto Banku Śląskiego o numerze: 10 1050 0099 7603 1234 5678 9123 z dopiskiem: Konferencja logopedyczna, imię i nazwisko uczestnika.

 

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude,
ul. 
Żołnierzy Września 73/6,
41-500 Chorzów
NIP: 627 273 98 63

Potwierdzenie płatności należy przesyłać na adres: info@konferencjalogopedyczna.pl

UWAGA:
Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać fakturę z danymi pracodawcy, powinni dopilnować, aby wpłaty dokonano z konta delegującej instytucji.

IGNATIANUM

PTLSM CEBI