COMMITTEES

SCIENTIFIC COMMITTEE

Charley Adams, Ph.D., International Cluttering Association, University of South Carolina, USA
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Susanne Cook, Ph.D., International Cluttering Association, USA
Prof. UG dr hab. Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański
Prof. UP dr hab. Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jane Harley, MSc. (Couns Psych),Cert MRCSLT, HPC, PGDipCT, Michael Palin Centre for Stammering Children, UK
Dan Hudock, Ph.D., International Cluttering Association, Idaho State University, USA
Yulia O. Filatova, Ph.D., Moscow State Pedagogical University, Rosja
Prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Elaine Kelman, MSc, CertMRCSLT, HCPC, Cert CBT., International Fluency Association, Michael Palin Centre for Stammering Children, UK
Marilyn Langevin, Ph.D., Institute for Stuttering Treatment and Research, University of Alberta, Canada
Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., Pedagogická fakulta Trnavské Univerzity, Słowacja
Dr hab. prof. UP Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
Florence Myers, Ph.D., Adelphi University, USA
Prof. nadzw. dr hab. Karel Neubauer, Univerzita Hradec Kralove, Czechy
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, Uniwersytet Śląski,
Dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Irena Polewczyk, Uniwersytet Śląski
Isabella K. Reichel, Ed.D., Touro College New York, USA
Peter Schneider, MA, Schule für Logopädie der Uniklinik RWTH Aachen, Niemcy Shu-Lan Yang, Ph.D., National Pintung University, Taiwan
Kenneth O. St. Louis, Ph.D., West Virginia University, USA
Prof. dr hab. Ewa Syrek, Uniwersytet Śląski
Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, Uniwersytet Śląski
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Martine Vanryckeghem, Ph.D., University of Central Florida, USA
Yvonne van Zaalen-op ‘t Hof, Ph.D., Fontys University, the Netherlands
Dr hab. Jacek Warchala, Uniwersytet Śląski
Prof. zw. dr hab. Bożena Witosz, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. UMCS Tomasz Woźniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski

ORGANISING AND PROGRAMME COMMITTEE

dr Katarzyna Węsierska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude
ks. dr Roman Buchta, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski
dr Beata Duda, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski
dr Łucja Skrzypiec, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Katowicach
mgr Monika Dyl, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski
mgr Katarzyna Gaweł, Instytut Języka Angielskiego Uniwersytet Śląski
mgr Małgorzata Kądzioła, English Learning Centre Uniwersytet Śląski
mgr Agata Laszczyńska, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski
mgr Monika Pakura, Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Śląski